Framtiden genom historien

Den skånska historien är brokig. Från att vi var ett nordiskt maktcentrum under järnåldern till de ständiga krigen med danskar och svenskar.