Naturupplevelser

Njut av naturen

Naturupplevelser för både kropp och själ. Ut och ströva i de vackra skånska naturreservaten.

av: KRISTINA OLSSON

foto: MATS SJÖBERG, MARIA SANDELL, MALIN ANDERSSON, ALEX REGNER, MARIT HEDLUND

Publicerad första gången:  MAGASINET SKÅNE NR 2 2022

SKANÖRS LJUNG

Ljungheden på Näset är en av Europas största fukthedar och visar hur en stor del av området såg ut för 150 år sedan innan ön började bebyggas. I dag sträcker ljungen ut sig i ett bälte mitt på ön innan man når de sammanväxta orterna Skanör och Falsterbo.

På våren är området en populär rastplats för flyttfåglar som kommer söderifrån och vid Ängsnäset i söder är det beträdnadsförbud mellan 1 april och 15 juli.

I området finns många sällsynta arter som klockgentiana, ljungögontröst och småsileshår som man hittar bland ljung och klockljung.

På härliga höstdagar syns rovfåglar som ormvråk, bivråk och röd glada sväva mot den klara himlen. Det finns parkeringsplatser längs väg 100 men man kan också åka buss 100 och stiga av vid Skanör-Ljunghusen eller Skanör-Haga och promenera.

En markerad förbindelseled går genom reservatet från norr till söder.

www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal

 

Skanörs ljung.

Bölsåkra-Tranekärr naturreservat.

BÖLSÅKRA­ TRANEKÄRR

Kullaberg är ett populärt besöksmål, men vill man uppleva den säregna klippiga naturen utan för många besökare så är naturreservatet Bölsåkra-Tranekärr ett utmärkt alternativ.

Området ligger några mil norr om Jonstorp, mellan Skäret och Svanshall, och med sina klippor, klapperstensstränder, skogsdungar, ängar och hagar är det som en miniversion av just Kullaberg.

I den östra delen hittar man ett vattenfyllt stenbrott och på strövtåget genom området har man vacker utsikt över havet.

I skogen hittar man framför allt ek och björk, blandat med al, asp och rönn, och i hagarna ljung, kråkris och gräs med inslag av klockljung.

Parkering hittar man på flera ställen längs reservatet och längs Norra kustvägen finns det flera busshållplatser varifrån man lätt når reservatet.

www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal

Ekedala

Den vackra dalgången vid Degeberga bjuder på gamla ädellövträd längs åsens sluttningar, många mer än 150 år gamla.

Reservatet är förhållandevis orört vilket gett möjlighet till en artrikedom av till exempel mossar och tickor, liksom Segeholmsån som porlar genom landskapet är ren och hem för en mängd vattenlevande insekter som olika sländor och baggar. Något som även lockar dit strömstaren.

Nere i dalen hittar man ett äldre kul- turlandskap med stengärdesgårdar, odlingsrösen och fägator som bildar vackra mönster när man ser det uppifrån.

Längs sluttningarna växer myskmadra, blåsippa och tandrot medan sippor, svalört och vårlök breder ut sig som mattor under våren nere i dalen.

Ekedala ligger fem kilometer söder om Degeberga och nås via Mörkavadsvägen, där det finns en parkering intill reservatet.

www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal

 

Ekedala, söder om Degerberga.

Prästabonnaskogen.

PRÄSTABONNA­SKOGEN

Prästabonnaskogen vid Tjörnarp är ett lätt tillgängligt naturreservat med grillplatser, badplatser och tydliga stigar. Då det är beläget intill Tjörnarps nyligen invigda tågstation är det lätt att ta sig hit med Pågatåg och se- dan uppleva det stora skogsområdet med vacker ädellövskog.

En del av skogen är mer än 150 år gammal och här finns många döda träd, vilket utgör en perfekt miljö för svampar, tickor, småkryp, larver, hackspettar och fladdermöss.

Det finns också en ungskog som växer på tidigare betad mark och som på sikt ska bilda en naturskog, liksom man hittar en sumpskog med glasbjörk, al och ask.

I området finns tre olika vandrings- slingor som utgår från den västra delen intill stationen. Parkering finns i byn, både vid stationen och vid kyrkan.

www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal

 

GLIMMEBODALEDEN

Den fyrlängade korsvirkesgår- den Glimmebodagården norr om Brösarp är en av områdets mest kända byggnader. Den är också utgångspunkt för Glimmebodaleden, en populär vandringsled som går en fem kilometer lång runda genom bland annat Brösarps norra backar.

Det innebär en stigning på 100 meter på 1,5 kilometer men bjuder också en vidsträckt utsikt över både hav och landskap. Passa på att leta efter de fyra kyrktornen Brösarp, Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby.

Leden går genom öppna hagar och betesmarker, sandmarker och raviner men också genom vackra bokskogar med porlande bäckar. På sommaren blommar backtimjan och ljung på backarna som har ett rikt fågel- och växtliv.

Parkering finns vid Glimmebodagården, norr om Brösarp.

www.tomelilla.se/fritid-och-motion/vandringsleder/glimmebodaleden

Glimmebodaleden.

Bli prenumerant

Få tre nummer av Magasinet Skåne i brevlådan för bara 199 kr!

Vårt nyhetsbrev

Glöm inte att prenumerera på Magasinet Skånes nyhetsbrev för att få relevanta uppdateringar och påminnelser.

Fler utflyktsmål